W związku z obowiązkiem udzielanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej informujemy, iż podwykonawcą w zakresie:


5.01.00.0000108        - porada lekarska ambulatoryjna

5.01.00.0000109        - porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub 

                                     pobytu świadczeniobiorcy

101404                       - porady lekarskie udzielane telefonicznie

5.01.00.0000141        - wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu

                                     świadczeniobiorcy będzie

Ambulatorium Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, ul. Zdrowia 1,

tel: 33 817 86 90, tel: lekarz 533 356 112, tel: pielęgniarka 533 357 112

          W Szpitalu Kolejowym będzie wykonane świadczenie 5.01.00,0000140 - porada

pielęgniarska ambulatoryjna.

 

Telefon stacjonarny – 33 812 20 20 lub 28 wew. 136
Telefon komórkowy – 600 429 203