Pogramy Jakości

W roku 2010 rozpoczęto w Naszym Szpitalu wdrażanie dwóch programów jakości:
- Akredytacja Szpitala
- System zarządzania jakością ISO 9001:2008