Ogłoszenie o Pracy

2017-11-21 Wilkowice

O G Ł O S Z E N I E


SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni lekarzy do pracy w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od stycznia 2018 roku.

 

telefon kontaktowy: 33 812 20 20 wewn 130

                                Małgorzata Hrapkowicz

                                z-ca Dyr. d/s Lecznictwa