INFORMACJA dla Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Telefon:            33 812 20 28

wewnętrzne:    116 - Oddział Kardiologiczny

                        114 - Oddział Pulmonologiczny

                        113 - Oddział Neurologiczny

                        112 - Oddział Wewnętrzny