Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy w Oddziale Neurologicznym

O G Ł O S Z E N I E

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej pilnie poszukuje lekarzy ze specjalizacją IO  lub IIO w dziedzinie neurologii, lub w dziedzinie chorób wewnętrznych, do pracy w Oddziale Neurologicznym.

 

Informacja:

telefon: 33/8122020 w 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz,

e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com