Modernizacja windy głównej Szpitala

Wilkowice, dnia 23.09.2019r.

 

I N F O R M A C J A

o modernizacji i czasowym wyłączeniu z eksploatacji windy głównej Szpitala.

 

Informujemy, iż SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej rozpoczyna roboty związane z modernizacją głównej windy szpitalnej. W związku z czym koniecznym jest wyłączenie windy z użytkowania.


Przewidywany okres wyłączenia windy z eksploatacji określa się od dnia 24.09.2019r. godz. 8.00 (wtorek) do dnia 12.11.2019r.


Z uwagi na powyższe informujemy, iż w tym okresie mogą występować w naszym Szpitalu duże utrudnienia w transporcie pacjentów leżących, za które przepraszamy.

Dyrekcja Szpitala