Szpital wznawia przyjęcia do Oddziału Opieki Paliatywnej.

Wilkowice, dnia 14.05.2020r.


I N F O R M A C J A


      Informujemy, że od dnia 14.05.2020r. SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej wznawia przyjęcia do Oddziału Opieki Paliatywnej.
W pierwszej fazie wznowienie działalności Oddziału Opieki Paliatywnej będzie ograniczało się do przyjęć pacjentów z innych Szpitali, w tym zakaźnych i jednoimiennych.

                       

                                                      Dyrekcja Szpitala