ZALECENIA DLA PACJENTA z zaplanowaną hospitalizacją

 

Szanowny pacjencie

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami pozwalającymi na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19 (koronawirus SARS-CoV-2) w związku z zaplanowaną hospitalizacją w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach.

 1. Przed przyjęciem do szpitala:
 • Pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie-14-dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • Unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • Unikanie kontaktów interpersonalnych,
 • Częste mycie lub/i dezynfekcja rąk,
 • Dyscypliny noszenia maski lub przyłbicy,
 • Monitorowania temperatury 1 raz dziennie,
 • Obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność) lub ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), także domowników.
   
 1. Na dzień przed przyjęciem, w godzinach od 13:30 do 13:45

·                     Należy zgłosić się z dowodem osobistym, założoną maseczką oraz zachowaniem co najmniej
         2 metrowego odstępu od innych osób,

 • O ile to możliwe, należy przychodzić bez osób towarzyszących, ewentualnie z domownikiem,
 • Wizyta w Punkcie Pobrań badań SARS-CoV-2 (koronawirus) – tylne boczne wejście do szpitala ( tzw. obszar B) celem wykonania testu na obecność wirusa. Pacjent podjeżdża samochodem, opuszcza szybę oraz okazuje dowód osobisty. Po uwierzytelnieniu tożsamości nastąpi pobranie wymazu.
 • Tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala, o którym pacjent zostanie poinformowany telefonicznie przez lekarza oddziału,
 • W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w wyznaczonym terminie badanie wykonuje się w dniu przyjęcia a następnie pacjent podawany jest izolacji na oddziale. Dalsze postępowanie uzależnione jest od uzyskanego wyniku.
 • W przypadku planowego terminu przyjęcia w poniedziałek, należy zgłosić się w niedzielę         w godzinach od 11:00 do 11:15.
 • W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie u pacjenta nie zostanie wykonany wymaz.

 1. W dniu zgłoszenia do przyjęcia
 • Pacjent z ujemnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 oczekuje na przyjęcie w Izbie Przyjęć       z założoną maseczką medyczną, zachowując co najmniej 2 metrowy odstęp w poczekalni lub na zewnątrz szpitala,
 • O ile to możliwe, należy przychodzić bez osób towarzyszących,
 • Przed wejściem do Izby Przyjęć każda osoba (pacjent) ma dokonywany pomiar temperatury ciała oraz przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku odchyleń osoba dokonująca pomiaru udziela informacji o braku możliwości przyjęcia do szpitala. Pacjent zobowiązany jest do powrotu do domu oraz skontaktowania się z lekarzem POZ.
 • W Izbie Przyjęć przed dokonaniem rejestracji pacjenta należy przygotować dowód osobisty, dane kontaktowe osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

 1. Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale
 • Pacjent przyjmowany do szpitala przynosi w miarę możliwości maseczki medyczne lub bawełniane, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu (minimum 7 sztuk)
 • Maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:
  • opuszczania sali
  • gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
  • gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • Opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent zawsze zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia.