NOWOŚĆ - Szczepienia populacyjne COVID-19

 

Wilkowice 16.04.2021

Szczepienia populacyjne przeciwko Covid-19

Informujemy, że prowadzimy szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19

        


Pierwszy etap narodowego programu szczepień dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także personelu administracyjnego i pomocniczego szpitali, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek.           
Każda placówka medyczna, która zdecyduje się na udział w programie, powinna wysłać na adres: 
szczepienia@szpital-kolejowy.com  zbiorczą listę pracowników wg załączonego wzoru. W zestawieniu musi znaleźć się: imię nazwisko, informacja czy jest to pracownik medyczny, czy nie, a także numer PESEL oraz informacja, czy dana osoba jest ozdrowieńcem, czy nie jest.

W e-mailu prosimy o podanie również numeru kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za koordynację szczepień z ramienia placówki w celu skontaktowania się i ustalenia dokładnego terminu.

 

W załączniku lista osób chętnych do szczepienia:

 

Lista chętnych do zaszczepienia:   lista_COVID-19

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:   Zgoda

 Wraz z listą należy przysłać zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga: Listę przesłać w formacie edytowalnym - NIE PDF