Zasady odwiedzin pacjentów

 Wilkowice, 28.07.2021

 

Odwiedziny pacjentów

 

       Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej od dnia 29 lipca 2021r. wprowadza zmiany dotyczące odwiedzin pacjentów.

Obowiązujące zasady:

1. Jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca u chorego w Oddziale, po telefonicznym uzyskaniu zgody i ustaleniu daty i godziny w sekretariacie oddziału.

 

 2. Dopuszcza się odwiedziny pacjentów przez osobę spełniającą jeden z następujących warunków:

 

- powinna być zaszczepiona p/COVID-19 pełnym schematem szczepień (potwierdzone unijnym certyfikatem);

- osoba, która przechorowała COVID-19 (i nie minęło jeszcze 6 miesięcy od zachorowania, potwierdzone unijnym certyfikatem);

- osoba posiadająca negatywny wynik badania RT-PCR lub testu antygenowego (ważny do 48 godzin od pobrania i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie);

Dokument należy okazać w Punkcie Kontrolnym podczas wypełniania ankiety.

 

3. Czas trwania wizyty nie może przekroczyć 15 minut (o ustalonej porze). 

 

4. Osoba odwiedzająca musi posiadać założoną maseczkę chirurgiczną.