Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

 

 

Informujemy, że od 06.10.2021r. do 31.12.2022r. w naszym Szpitalu jest realizowana inwestycja: ,,Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ  Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”.

 

Całkowity koszt inwestycji  to 4 000 000,00 zł.
Dofinansowanie ze  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 2 790 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 1 200 000,00zł.
Środki własne: 10 000,00 zł.

 

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

 

ETAP I -Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę – 2021r.

 

ETAP II – Roboty budowlane  - 2022r.

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), to placówki udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebują stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Z usług medycznych ZOL mogą skorzystać zarówno mieszkańcy powiatu bielskiego, żywieckiego jak i pozostali mieszkańcy  Województwa Śląskiego.

 

Załącznik:   ZOL