ZASADY ODWIEDZIN w SZPITALU od 09.02.2022

 

Wilkowice, 09.02.2022 r.

 

AKTUALIZACJA na dzień 09.02.2022r.

KOMUNIKATU dotyczący ograniczenia odwiedzin
w Szpitalu (z dnia 29.10.2022r.)

 

Z dniem 09.02.2022 r., ze względu na nowe wytyczne i zasady wprowadzane w życie z uwagi na wzrost zakażeń wirusem Covid-19, a dotyczące ograniczenia odwiedzin w związku z pandemią Covid-19., wprowadzane zostają następujące modyfikacje dotyczące ograniczenia odwiedzin w SPZOZ SZPITALU KOLEJOWYM
W WILKOWICACH-BYSTREJ:

Odwiedzający muszą mieć wykonany wymaz na obecność wirusa SARS-CoV-2, antygenowy - nie wcześniej niż 24 godziny przed odwiedzinami lub PCR – nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami.

Jedynie od osób, które przechorowały zakażenie Covid-19
w ostatnich 3 miesiącach, nie jest wymagany wymaz.

W związku z powyższym, osoby odwiedzające, przy wejściu do szpitala i na oddział, muszą okazać certyfikat ozdrowieńca lub
w przypadku jego braku, pokazać wynik aktualnego (jak opisano wyżej) wymazu PCR lub antygenowego.

Bardzo wskazane jest również, by odwiedzający, w miarę możliwości, przy wejściu do szpitala zakładali maski N95 (FFP2) lub N99 (FFP3).

Istnieje możliwość odpłatnego wykonania testu antygenowego na terenie szpitala (czas oczekiwania na wynik wynosi ok 20 min).

 

Załącznik:    20220209