ŚLĄSKIE DLA UKRAINY

 

 

ŚLĄSKIE   DLA   UKRAINY

  

 ŚLĄSKIE  DLA  UKRAINY

 

 

👉Województwo Śląskie uruchamia w dniu dzisiejszym praktyczne narzędzie pomocne dla skojarzenia mieszkańców naszego regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy 👨👩👧👦🇺🇦

Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony – skojarzyć osoby, które chcą pomóc uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa.

 

Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Adres strony internetowej: https://slaskiedlaukrainy.pl.

Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

!!! Uwaga – baza danych zbiera oferty nie mające charakteru komercyjnego.

Załącznik:    20220302