Informacja o awarii centrali telefonicznej

 

Informujemy, że w dniu 02.11.2022r. nastąpiła awaria centrali telefonicznej Szpitala.

Do czasu wymiany centrali na nowe urządzenie, kontakt telefoniczny ze Szpitalem możliwy będzie jedynie na niżej podane numer:

 

 

Numery Zastępcze

 

508-764-839

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

602-359-016

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – Sekr. Med

508-764-392

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

508-764-793

Oddział Kardiologiczny

508-765-098

Oddział Kardiologiczny

784-660-165

Oddział Pulmonologiczny

508-764-191

Oddział Wewnętrzny

608-814-911

Oddział Wewnętrzny

503-871-106

Laboratorium

508-765-358

Izba Przyjęć

508-765-420

Oddział Opieki Paliatywnej

508-764-334

Oddział Opieki Paliatywnej

508-764-836

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

508-764-840

Hospicjum Domowe

516-797-310

Dział Administracyjno – Techniczny

602-359-013

Dział Administracyjno – Techniczny

606-603-231

Księgowość

606-601-383

Sekretariat Szpitala

 

 

+48 33 812 20 29

Sekretariat Szpitala

+48 33 812 20 20

Izba Przyjęć

+48 33 812 30 96

Przychodnia Specjalistyczna (Rejestracja)

 

 

Za utrudnienia i niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy.

 

Załącznik:    20221104