Światowy Dzień Walki z AIDS

W dniu 1 grudnia, jak co roku, obchodzony będzie "Światowy Dzień AIDS".
"Czerwona kokardka" symbolizuje solidarność z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Kokardka jest znakiem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS. Zakażenie HIV jest problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym - osoby zakażone spotykają się z ostracyzmem, temat HIV i AIDS ze względu na drogi przenoszenia zakażenia ożywia bardziej emocje, niż merytoryczną dyskusję, a niedobór informacji owocuje niepokojem i wrogością. Eksponowanie "Czerwonej kokardki" zwraca uwagę na inicjatywy podejmowane przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczno-obywatelskie w związku z HIV/AIDS oraz przypomina o konieczności osobistej przezorności w obliczu ryzyka, którego nie widać. Rozpowszechnienie tego symbolu stanowi pierwszy krok na drodze do oswojenia tematyki HIV i AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia dla sytuacji osób żyjących z HIV.