Ogłoszenie wyników konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19 z przeznaczeniem na ustawienie automatów samosprzedających (tzw. Vendingowych)

  

 

Wilkowice, 25.08.2023 

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, w konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej, ul. Żywiecka 19 z przeznaczeniem na ustawienie automatów samosprzedających (tzw. Vendingowych) wybrano ofertę:

 

Pakiet nr 1 -  ,,TOMMY CAFE” ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów

 

Pakiet nr 2 – Nie wpłynęła ani jedna oferta.