Ogłoszenia:

2020-11-19 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Pielęgniarki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-11-04 Dotyczy: dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-11-04 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług pralniczych Czytaj więcej
2020-11-02 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących. Czytaj więcej
2020-11-02 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie. Czytaj więcej
2020-10-29 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-10-29 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych Czytaj więcej
2020-10-27 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej Czytaj więcej
2020-10-27 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych Czytaj więcej
2020-10-21 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych Czytaj więcej
2020-10-13 Konkurs ofert w zakresie wykonywania dyżurów lekarskich na oddziałach Czytaj więcej
2020-10-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów" Czytaj więcej
2020-10-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Środki czystości" Czytaj więcej
2020-10-02 Informacja o zapytaniach ofertowych Czytaj więcej
2020-10-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przepływowa lampa UV-C" Czytaj więcej
2020-10-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Komora laminarna" Czytaj więcej
2020-09-30 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala Czytaj więcej
2020-09-23 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu badań tomografii komputerowej Czytaj więcej
2020-09-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Transport sanitarny Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Przepływowa lampa UV-C Czytaj więcej

<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - >>>