Ogłoszenia:

2020-07-08 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Ratownika Medycznego w ramach umowy o pracę. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni opiekuna medycznego w ramach umowy o pracę. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni salowe w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Pielęgniarki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-06-30 Ogłoszenie o zatrudnieniu Czytaj więcej
2020-06-18 Unieważnienie przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania Czytaj więcej
2020-06-01 OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż RTG w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-06-01 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni salowe w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie Czytaj więcej
2020-05-27 Rozstrzygnięcie konkursu ZP-4240-5/2020 Czytaj więcej
2020-05-26 Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Czytaj więcej
2020-05-21 Unieważnienie przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania Czytaj więcej
2020-05-13 Konkurs - dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-05-04 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 4/2020) Czytaj więcej
2020-04-29 OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż RTG w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-04-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej
2020-04-17 INFORMACJA - Wstrzymanie przyjęć i wypisów Czytaj więcej
2020-04-16 Konkurs - dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-04-07 Prośba o pomoc w zabezpieczeniu przed COVID-19 Czytaj więcej
2020-04-01 Zawiadomienie o wyborze opracowanie wniosku o dofinansowanie RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 Czytaj więcej
2020-03-26 Zapytanie ofertowe - transport sanitarny Czytaj więcej

<<<   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - >>>