Ogłoszenia:

2013-08-02 Konkurs na świadczenia z zakresu: Konsultacji w zakresie chirurgii klatki piersiowej – torakochirurgicznych Czytaj więcej
2013-08-02 Konkurs na świadczenia z zakresu: Rehabilitacji logopedycznej Czytaj więcej
2013-08-01 Konkurs na świadczenia z zakresu: Całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii Czytaj więcej
2013-06-24 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kawiarnię Czytaj więcej
2013-06-06 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na kawiarnię Czytaj więcej
2013-05-14 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich kardiologicznych Czytaj więcej
2013-05-13 Konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Czytaj więcej
2013-04-26 Konkurs na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich kardiologicznych Czytaj więcej
2013-04-10 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2013-04-05 Konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej Czytaj więcej
2013-03-25 Konkurs na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-12-21 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Czytaj więcej
2012-12-20 Komunikat w sprawie nowego systemu potwierdzania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ Czytaj więcej
2012-12-13 Konkurs na świadczenia z zakresu: Badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Czytaj więcej
2012-12-03 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-11-22 Konkurs na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-10-10 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-10-01 Konkurs na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-09-28 Unieważnienie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej
2012-09-19 Konkurs na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich neurologicznych Czytaj więcej

<<<   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - >>>