Ogłoszenia:

2015-04-09 Konkurs na świadczenia z zakresu dyżórów lekarskich w Oddziałach - Pulm., Wewn., Kardiol., Op. Paliat. i Izbie Przyjeć Czytaj więcej
2015-04-09 Konkurs na calodobowe świadczenia lekarskie z zakresu neurologii Czytaj więcej
2015-03-16 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej
2015-02-12 Zatrudnienie dla salowej Czytaj więcej
2015-01-13 Zatrudnienie dla lekarza Czytaj więcej
2014-12-08 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia z zakresu dyżurow neurologicznych Czytaj więcej
2014-12-08 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na swiadczenia z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Czytaj więcej
2014-11-20 Zatrudnienie dla lekarzy Czytaj więcej
2014-11-12 Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Czytaj więcej
2014-11-12 Konkurs na świadczenia zdrowotne - dyżury neurologiczne Czytaj więcej
2014-11-12 Zatrudnienie dla lekarzy Czytaj więcej
2014-09-22 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu naświadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów lekarskich kardiologicznych Czytaj więcej
2014-09-11 Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów lekarskich kardiologicznych Czytaj więcej
2014-08-21 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę pow. użytk. z przeznaczeniem na kawiarnię Czytaj więcej
2014-08-21 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu terapii zajęciowej Czytaj więcej
2014-08-08 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na Kawiarnię. Czytaj więcej
2014-08-06 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu terapii zajęciowej. Czytaj więcej
2014-06-16 Konkurs na swiadczenia zdrowotne z zakresu badań TK i obsługi Pracowni Diagnostyki Obrazowej - Informacja o rozstrzygnięciu Czytaj więcej
2014-05-20 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu: Dyżurów lekarskich kardiologicznych Czytaj więcej
2014-05-20 Konkurs na świadczenia z zakresu badań TK i obsługi RTG Czytaj więcej

<<<   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - >>>