Ogłoszenia:

2021-11-05 Ogłoszenie o zatrudnieniu Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii Czytaj więcej
2021-11-05 Ogłaszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w niepełnym wymiarze czasu pracy Czytaj więcej
2021-11-02 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 - ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-10-29 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków czystości Czytaj więcej
2021-10-29 PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-10-25 ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki w kwocie 2 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań, oraz pożyczki Czytaj więcej
2021-10-21 Ogłoszenie wyników przetargu - sprzedaż samochodu osobowego FIAT SCUDO 2.0 Czytaj więcej
2021-10-21 Unieważnienie postępowania - pożyczka Czytaj więcej
2021-10-18 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 11/2021) Czytaj więcej
2021-10-08 Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż samochodu osobowego FIAT SCUDO 2.0 - Powtórka Czytaj więcej
2021-10-08 Odśnieżanie - Zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2021-10-04 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Czytaj więcej
2021-09-30 Pożyczka - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2021-09-30 Zawiadomienie o wyborze - konkurs na dyżury lekarskie oraz pełnienie obowiązków asystenta w Oddziałach Szpitalnych i Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu Czytaj więcej
2021-09-28 PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-09-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych Czytaj więcej
2021-09-27 PYTANIA, ODPOWIEDZI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-09-20 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - zmiana Czytaj więcej
2021-09-17 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - usługa zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala Czytaj więcej
2021-09-17 Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe Czytaj więcej

<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - >>>