Ogłoszenia:

2022-11-09 Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę powierzchni pod montaż, uruchomienie i eksploatację systemu płatnej telewizji szpitalnej na terenie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2022-11-09 Środki czystości - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2022-11-07 Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń teletechnicznych - Informacja o odwołaniu postępowania Czytaj więcej
2022-11-07 Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznej - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2022-10-26 Ogłoszenie - środki czystości Czytaj więcej
2022-10-24 Ogłoszenie usługi odśnieżania - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2022-10-20 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia ciągłości zasialania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych Czytaj więcej
2022-10-20 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń teletechnicznych. Czytaj więcej
2022-10-12 Zamówienie na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala - zmiana Czytaj więcej
2022-10-07 Ogłoszenie o zatrudnieniu Referenta ds. Administracyjno-Technicznych Czytaj więcej
2022-09-26 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika do wykonywania obowiązków w punkcie kontroli Czytaj więcej
2022-08-11 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022) Czytaj więcej
2022-07-25 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022) - aktualizacja Czytaj więcej
2022-07-18 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 2/2022) Czytaj więcej
2022-07-08 Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego Czytaj więcej
2022-07-06 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 2/2022) Czytaj więcej
2022-07-06 Ogłoszenie o zatrudnieniu sanitariusza w ramach umowy o pracę Czytaj więcej
2022-06-20 Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego Czytaj więcej
2022-05-31 transport sanitarny - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej
2022-05-24 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej

<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - >>>