Ogłoszenia:

2015-08-04 Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie udzielenia zam. na Pełnienie funkcji insp. nadzoru inwest. nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego". Czytaj więcej
2015-07-30 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego” Czytaj więcej
2015-07-29 Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego” Nr postępow Czytaj więcej
2015-07-28 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - dyżury neurologiczne Czytaj więcej
2015-07-27 Informacja o wyniku postępowania na usłgi nadzoru inwestorskiego. Czytaj więcej
2015-07-22 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Czytaj więcej
2015-07-16 Kkonkursu ofert na usługi nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniami projektu dof. z EFRR Czytaj więcej
2015-07-16 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu dyżurów neurologicznych Czytaj więcej
2015-07-13 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji neurologopedycznej Czytaj więcej
2015-06-11 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Czytaj więcej
2015-06-02 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - dyżury neurologiczne Czytaj więcej
2015-05-19 Konkurs na świadczenia zdrowotne - dyżury lekarskie (neurologiczne) Czytaj więcej
2015-05-19 Konkurs na swiadczenia zdrowotne - całodobowa opieka lekarska Czytaj więcej
2015-04-27 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - dyżury neurologiczne Czytaj więcej
2015-04-27 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - dyżury lekarskie w Oddziałach i Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2015-04-27 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu - całodobewo świadczenia lekarskie neurologiczne Czytaj więcej
2015-04-09 Konkurs naświadczenia z zakresu dyzórów lekraskich w Oddziałach - Neurologicznym, Rehabilitacyjnych i Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2015-04-09 Konkurs na świadczenia z zakresu dyżórów lekarskich w Oddziałach - Pulm., Wewn., Kardiol., Op. Paliat. i Izbie Przyjeć Czytaj więcej
2015-04-09 Konkurs na calodobowe świadczenia lekarskie z zakresu neurologii Czytaj więcej
2015-03-16 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej

<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - >>>