Ogłoszenia:

2021-11-29 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 14/2021) Czytaj więcej
2021-11-25 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 13/2021) Czytaj więcej
2021-11-25 OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 12/2021) Czytaj więcej
2021-11-25 Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną... Czytaj więcej
2021-11-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu Czytaj więcej
2021-11-19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Czytaj więcej
2021-11-19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Czytaj więcej
2021-11-17 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z zakresu nocnej świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa Czytaj więcej
2021-11-17 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie konsultacji onkologicznych Czytaj więcej
2021-11-17 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie konsultacji torakochirurgicznej Czytaj więcej
2021-11-16 Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby do eksploatacji butli z gazami medycznymi Czytaj więcej
2021-11-16 Zapytanie ofertowe na świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich Czytaj więcej
2021-11-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę środków czystości Czytaj więcej
2021-11-05 Ogłoszenie o zatrudnieniu Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii Czytaj więcej
2021-11-05 Ogłaszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w niepełnym wymiarze czasu pracy Czytaj więcej
2021-11-02 PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 - ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-10-29 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę środków czystości Czytaj więcej
2021-10-29 PYTANIA I ODPOWIEDZI - ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki Czytaj więcej
2021-10-25 ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie skonsolidowanego kredytu/ pożyczki w kwocie 2 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań, oraz pożyczki Czytaj więcej
2021-10-21 Ogłoszenie wyników przetargu - sprzedaż samochodu osobowego FIAT SCUDO 2.0 Czytaj więcej

<<<   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - >>>