Ogłoszenia:

2020-09-30 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala Czytaj więcej
2020-09-23 Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu badań tomografii komputerowej Czytaj więcej
2020-09-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Transport sanitarny Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Przepływowa lampa UV-C Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Mobilne centrum higieny Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Aparat do suchej dezynfekcji typu Micro-nebulizer 99 MBV Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprazętu - Laryngoskop jednorazowy Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu - Dezynfekatory automatyczne Czytaj więcej
2020-09-18 Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę środków czystości. Czytaj więcej
2020-09-14 Zatrudnimy od zaraz, w ramach umowy o pracę lekarzy: neurologów, internistów oraz pulmonologów. Czytaj więcej
2020-09-09 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej
2020-09-04 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Zmiana nr 2. Czytaj więcej
2020-09-03 Zatrudnimy lekarza kierującego oddziałem neurologicznym i jego zastępcę Czytaj więcej
2020-09-02 Zatrudnimy lekarzy do pracy w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich Czytaj więcej
2020-09-02 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej
2020-08-31 Przyjmiemy do pracy lekarzy specjalistów Czytaj więcej
2020-08-31 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Neurologia w Poradni Neurologicznej Czytaj więcej
2020-08-27 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-08-25 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych Czytaj więcej

<<<   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - >>>