Ogłoszenia:

2020-08-25 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich pełnionych przez lekarza neurologa Czytaj więcej
2020-08-18 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-08-18 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni neurologicznej. Czytaj więcej
2020-08-13 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Czytaj więcej
2020-08-11 Konkurs - dyżury lekarskie pełnione przez lekarza neurologa Czytaj więcej
2020-08-11 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni logopedę. Czytaj więcej
2020-08-07 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i druków medycznych Czytaj więcej
2020-08-06 Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Czytaj więcej
2020-07-23 Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Czytaj więcej
2020-07-08 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Ratownika Medycznego w ramach umowy o pracę. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni opiekuna medycznego w ramach umowy o pracę. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni salowe w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-07-03 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Pielęgniarki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-06-30 Ogłoszenie o zatrudnieniu Czytaj więcej
2020-06-18 Unieważnienie przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania Czytaj więcej
2020-06-01 OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż RTG w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-06-01 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni salowe w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie Czytaj więcej
2020-05-27 Rozstrzygnięcie konkursu ZP-4240-5/2020 Czytaj więcej
2020-05-26 Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Czytaj więcej
2020-05-21 Unieważnienie przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania Czytaj więcej

<<<   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - >>>