Ogłoszenia:

2020-12-11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń teletechnicznych Czytaj więcej
2020-12-08 Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa Czytaj więcej
2020-12-08 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków dezynfekujących. Czytaj więcej
2020-11-27 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika gospodarczego Czytaj więcej
2020-11-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę informatyczną Czytaj więcej
2020-11-20 Konkurs ofert w zakresie wykonywania dyżurów lekarskich na oddziałach Czytaj więcej
2020-11-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków dezynfekujących. Czytaj więcej
2020-11-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "usługa utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej" Czytaj więcej
2020-11-19 Unieważnienie postepowania na „świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie”. Czytaj więcej
2020-11-19 Unieważnienie postępowania na „świadczenie usług pralniczych” Czytaj więcej
2020-11-19 S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Pielęgniarki w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czytaj więcej
2020-11-04 Dotyczy: dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-11-04 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług pralniczych Czytaj więcej
2020-11-02 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących. Czytaj więcej
2020-11-02 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie. Czytaj więcej
2020-10-29 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-10-29 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych Czytaj więcej
2020-10-27 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej Czytaj więcej
2020-10-27 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych Czytaj więcej
2020-10-21 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych Czytaj więcej

<<<   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - >>>