Ogłoszenia:

2020-05-13 Konkurs - dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-05-04 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 4/2020) Czytaj więcej
2020-04-29 OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż RTG w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej Czytaj więcej
2020-04-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Czytaj więcej
2020-04-17 INFORMACJA - Wstrzymanie przyjęć i wypisów Czytaj więcej
2020-04-16 Konkurs - dyżury lekarskie w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Izbie Przyjęć Czytaj więcej
2020-04-07 Prośba o pomoc w zabezpieczeniu przed COVID-19 Czytaj więcej
2020-04-01 Zawiadomienie o wyborze opracowanie wniosku o dofinansowanie RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 Czytaj więcej
2020-03-26 Zapytanie ofertowe - transport sanitarny Czytaj więcej
2020-03-26 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT - badania mikrobiologiczne Czytaj więcej
2020-03-18 Konkurs badania mikrobiologiczne - MODYFIKACJA TREŚCI SCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Czytaj więcej
2020-03-17 Konkurs badania mikrobiologiczne - "Zmiana terminu składania i otwarcia ofert " Czytaj więcej
2020-03-17 OGŁOSZENIE - zatrudnimy elektryka/konserwatora w ramach umowy o pracę Czytaj więcej
2020-03-16 Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie wniosku o dofinansowanie Czytaj więcej
2020-03-06 Konkurs badania mikrobiologiczne - "Zmiana terminu składania i otwarcia ofert " Czytaj więcej
2020-03-06 Ogłoszenie wyników przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania - RTG Czytaj więcej
2020-02-28 konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa Czytaj więcej
2020-02-28 Konkurs - badania mikrobiologiczne Czytaj więcej
2020-02-26 Zawiadomienie o wyborze - inspektorzy nadzoru Czytaj więcej
2020-02-21 Dyżury kardiologiczne - zawiadomienie o wyborze Czytaj więcej

<<<   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - >>>