Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych”

  • Home
  • Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych”

Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych”

Przedmiotem usługi jest wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej z przeznaczeniem na magazyn odpadów medycznych i komunalnych”.
Program należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454),
W szczególności winien zawierać:
1. Inwentaryzację zakresu opracowania
2. Ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną
3. Koncepcję funkcjonalno – użytkową
4. Uzgodnienia koncepcji z rzeczoznawcą p.poż oraz higieniczno-sanitarnym

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną. Zamiar przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Działem Administracyjno-Technicznym w godz. 9.00 – 14.00, pod telefonem: 33 812-20-28 w.133

Ofertę należy złożyć:
a) w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (wersja pisemna);
b) na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com (wersja elektroniczna)
– do dnia 12.01.2024 r. do godz. 8:00

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content