OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie AP – 4240 – 2/2017)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie AP – 4240 – 2/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów lekarskich łączonych w Oddziałach: Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

W postępowaniu konkursowym wpłynęły dwie oferty.

 

1. Została wybrana oferta złożona przez:

Specjalistyczną Praktykę Lekarską

Jacek  Tomaszek

ul. K. Wielkiego 15/2,   44-100   Gliwice

 

2. Została odrzucona oferta złożona przez:

Indywidualna Praktyka Lekarska

Lek. med. Dawid Kudliński

Oś. 700-lecia 19/15, 32-650 Kęty

 

 

 

p.o. Dyrektora Szpitala

mgr Bożena CAPEK

 

Wilkowice, dnia 21.02.2017r.