OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

DK-4240-9/17

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie DK – 4240 – 6/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dyżurów lekarskich łączonych w Oddziałach: Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

W postępowaniu konkursowym wpłynęły trzy oferty.

 

Zostały wybrane oferty złożone przez:

 1.

Indywidualną Praktykę Lekarską

Lek. med. Dawid Kudliński

Oś. 700-lecia 19/15, 32-650 Kęty

 2.

Indywidualną Praktykę Lekarską

Lek. med. Bartosz Magnuszewski

34-370 Rajcza 321 E

 3.

Specjalistyczną Praktykę Lekarską

SD Sebastian Dominiak

ul. Kukułcza 15,   43-374 Buczkowice

  

p.o. Dyrektora Szpitala

mgr Bożena CAPEK

Wilkowice, dnia 21.04.2017r.