Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu- dyżury lekarskie neurologiczne


OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 1/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: dyżurów lekarskich – łączonych – dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Izby Przyjęć SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, pełnionych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii  lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych (również IO), lub lekarza w trakcie specjalizacji w jednej z wyżej wymienionych dziedzin”.

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska

Lek. Bartosz Magnuszewski

34-370   Rajcza   321 E

 

 

Wilkowice, dnia 15.09.2017r.

 

                                                                             p.o.Dyrektora

                                                                             SPZOZ Szpitala Kolejowego

                                                                             w Wilkowicach-Bystrej

                                                                             mgr Bożena Capek