Rozstrzygnięcie konkursu- nocna i świąteczna opieka zdrowotna

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 2/2017)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa.

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 19.09.2017r.

 

 

p.o.Dyrektora

SPZOZ Szpitala Kolejowego

w Wilkowicach-Bystrej

mgr Bożena Capek