OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 5/2017)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Postępowanie ZP – 4240 – 5/2017)
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:
świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa
W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
43-300 Bielsko-Biała
Wilkowice, dnia 21.12.2017 r.
Zatwierdził w dniu 21.12.2017r.
p.o. Dyrektor Szpitala
mgr Bożena Capek