OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (ZP – 4240 – 1/2018)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 1/2018)

 

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich pełnionych przez lekarza neurologa, specjalistę w dziedzinie neurologii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Indywidualna Praktyka Lekarska

Tomasz Niedbała

ul. Sadowa 19b

32-050 Skawina


Wilkowice, dnia 12.01.2018r.

Zatwierdził w dniu 12.02.2018r.

p.o. Dyrektor Szpitala

mgr Bożena Capek