transport sanitarny - rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe w zakresie transportu sanitarnego w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2019r.

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. Emilii Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

Zatwierdził w dniu 16.04.2018r.

p.o. Dyrektor Szpitala

mgr Bożena Capek