konkurs dyżury kardiologiczne - rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(ZP – 4240 – 4/2018)
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:
dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:
- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00
- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00
lub
- 12 godzinne od 19:00 do 7:00
- 24 godzinne od 7:00 do 7:00 tylko w Izbie Przyjęć
W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożona przez:
1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Krzysztof Zuziak, ul. Żubrów 7, 43-300 Bielsko-Biała,
2. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Bartosz Magnuszewski, 34-370 Rajcza 321E,
3. SD Sebastian Dominiak, ul. Kukułcza 15, 43-374 Buczkowice,
4. Dawid Kudliński, Indywidualna Praktyka Lekarska, Osiedle 700-lecia 19/15, 32-650 Kęty.
Wilkowice, dnia 16.04.2018r.
Zatwierdził w dniu 16.04.2018r.
p.o. Dyrektor Szpitala
mgr Bożena Capek