konkurs badania - informacja o zmianie terminu składania ofert

 Wilkowice, dnia 18.04.2018 r.

 Dotyczy postępowania nr AP – 4240 – 2/2018

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA

I OTWARCIA OFERT

  

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018r, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej.

Datą obowiązującą jest 7.05.2018 r. składanie ofert do godz. 7:00, otwarcie ofert o godzinie 7:30.

 

Zatwierdził w dniu 18.04.2018r.

p.o. Dyrektor Szpitala

mgr Bożena Capek