Rozstrzygnięcie - konkurs dyżury w Oddziale Wewnętrznym

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 2/2018)

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Specjalistyczną Praktykę Lekarską

Małgorzata Wacławek

ul. Kossaka 23/3

41-302 Bytom

 

 

Wilkowice, dnia 25.04.2018r.