Ogłoszenie diagnostyka laboratoryjna - Zapytania i wyjaśnienia nr 2

Wilkowice, dnia 2.05.2018 r.

 

Dotyczy postępowania nr Postępowanie nr ZP – 4240 – 5/2018

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne o treści jak niżej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje co następuje:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy badania: P/c przeciw alfa-glukozydazie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w badania z wykazu.

Odpowiedź: Zapisy SWKO pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWKO rozdział II, pkt 1, 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody, aby szkolenie zastąpiono przekazaniem wszelkich niezbednych materiałów informacyjnych.

 

Odpowiedź: Zapisy SWKO pozostają bez zmian.