Zapytanie ofertowe - usługi informatyczne - rozstrzygnięcie

 

Wilkowice, dnia 2.05.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

BB-COMP” Spółka Cywilna Dariusz Majdak, Michał Suchiński

ul. Partyzantów 98

43-316 Bielsko-Biała