Wynajem powierzchni użytkowych

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej

 
 

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19 zaprasza do udziału w konkursie ofert na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni użytkowej:

- 14,8 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową – lokalizacja: budynek główny szpitala

- 54,0 m2  z przeznaczeniem na garaże + pomieszczenia socjalne – lokalizacja:budynek garaży

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Szpitala: www.szpital-kolejowy.com lub w siedzibie Szpitala, pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2017r. do godz. 14:00 w sekretariacie szpitala.

Na każde z wyżej wymienionych pomieszczeń  można składać odrębne oferty.

Dodatkowe informacje o konkursie będą udzielane pod nr tel. 33 812-30-96 wew.133.

Załączniki:Swk-garaz.zip   Swk-kiosk.zip                                            

        

Dyrektor Szpitala