Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego normy ISO 9001:2015

Wilkowice, dnia 18.06.2018 r.

 


 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego normy ISO 9001:2015

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Polski Rejestr Statków S.A.

ul. Hallera 126

80-416 Gdańsk

 

- jako ofertę najkorzystniejszą cenowo