Środki czystości - zawiadomienie o wyborze

Wilkowice, dnia 18.06.2018 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawę środków czystości.

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Pakiet nr 1: Wyroby foliowe

Dla Pakietu nr 1 nie złożono żadnej oferty.

 

Pakiet nr 2: Preparaty myjące, czyszczące, piorące

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

ul. Żelazna 4

41-709 Ruda Śląska

Oddział w Bielsku-Białej

ul. Terenowa 1

43-300 Bielsko-Biała

 

Pakiet nr 3:  Środki czystości różne

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

ul. Żelazna 4

41-709 Ruda Śląska

Oddział w Bielsku-Białej

ul. Terenowa 1

43-300 Bielsko-Biała

 

Pakiet nr 4:  Preparaty do mycia i konserwacji powierzchni

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A.

ul. Widna 4

50-543 Wrocław

 

Wybrane oferty były najkorzystniejsze cenowo.