Środki czystości - sprostowanie

Wilkowice, dnia 25.06.2018 r.


 

Sprostowanie

Dostawa środków czystości.

 

 

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. został poinformowany o błędzie pisarskim w zapytaniu ofertowym na środki czystości z dnia 28.05.2018 r. W ww. ogłoszeniu błędnie została wpisana data składania ofert na dzień 6.05.2018 r. (Prawidłowa data: 6.06.2018 r.). Zamawiający poprawia ww. datę. Biorąc pod uwagę brak informacji o błędzie oraz ilość złożonych ofert w terminie do 6.06.2018 r. ww. błąd nie miał wpływu na przebieg zapytania ofertowego.