Ogłosznie - dyżury neurologiczne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(ZP – 4240 – 6/2018)


SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem Udarowym, Izbie przyjęć, Oddziale Rehabilitacji neurologicznej i Ogólnoustrojowej zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Specjalistyczną Praktyką Lekarską Jacek Tomaszek

ul. Kazimierza Wielkiego 15/2

44-100 Gliwice

 

 

 

Wilkowice, dnia 27.06.2018 r.