Ogłoszenie o wyborze - świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania: dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2018) SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania:

dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00 lub

- 12 godzinne od 19:00 do 7:00

- 24 godzinne od 7:00 do 7:00 tylko w Izbie Przyjęć.

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lek. Bożena Szymik

ul. Rokiciowa 4 34-321 Kocierz Moszczanicki Wilkowice, dnia 29.08.2018 r.