Ogłoszenie o wyborze - świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania: rehabilitacji logopedycznej / neurologopedycznej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 8/2018)

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19

ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie rehabilitacji logopedycznej / neurologopedycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Fizjologos Anna Jasionek

ul. Akademii Umiejętności 52a

43-300 Bielsko-Biała Wilkowice, dnia 29.08.2018 r.