środki czystości - informacja o wyborze

Wilkowice, dnia 27.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawę środków czystości.

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Pakiet nr 4: Płyny do zmywarki i urządzeń dezynfekujących

DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.

ul. Żelazna 4 

41-709 Ruda Śląska

Oddział w Bielsku-Białej

ul. Terenowa 1

43-300 Bielsko-Biała

 

Wybrana oferta była najkorzystniejsza cenowo.