Konfurs na świadczenie w zakresie neurologii - roztrzygnięcie

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 10/2018)

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy  ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie neurologii.

 W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

NEURAMED Sp. z o.o.

ul. Samuela Lindego 1c

30-148 Kraków

(Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)

 

Wilkowice, dnia 27.09.2018 r.