Dyżury kardiologiczne - informacja o unieważnieniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 9/2018)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:


 
dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00

lub

- 12 godzinne  od 19:00 do 7:00

- 24 godzinne od 7:00 do 7:00 tylko w Izbie Przyjęć.

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie XIX ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) unieważnia postępowanie w całości bez podawania przyczyny.

 

 

Wilkowice, dnia 27.09.2018 r.