Konkurs rozstrzygnięcie - dyżury neurologiczne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 10/2018) 

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej i Izbie Przyjęć  zgodnie z zasadami określonymi w Szpitalu

- zwykłe dyżury od godz. 15:00 do 7:00,

- świąteczne dyżury od 7:00 do 7:00. 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Specjalista Neurolog

Wojciech Rodak

ul. Gen. T. Kutrzeby 9

43-300 Bielsko-Biała

 

Wilkowice, dnia 29.11.2018 r.