Zawiadomienie o wyborze - opracowanie dokumentacji projektowej

Wilkowice, dnia 4.12.2018 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert:

                                opracowanie dokumentacji projektowej

 

Zamawiający informuje, że wybrał oferty:

 

Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Wykonanie wymiany drzwi w celu dostosowania stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, rejestracji, gabinetach zabiegowych, i w Oddziałach   Rehabilitacyjnych zlokalizowanych w budynku głównym   SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach -  Bystrej ul. Żywiecka 19 wraz pozwoleniem na budowę

 

Pracownia Projektowa ARCHEX S.C.

Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

ul. Powstańców Śląskich 6

43-300 Bielsko-Biała  

 

Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć i w Oddziałach  : Wewnętrznym, Neurologicznym, Pulmonologicznym, Kardiologicznym i Rehabilitacyjnych zlokalizowanych w budynku głównym   SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach -  Bystrej ul. Żywiecka 19 wraz z pozwoleniem na budowę”

 

Pracownia Projektowa ARCHEX S.C.

Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

ul. Powstańców Śląskich 6

43-300 Bielsko-Biała  

 

opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Modernizacja szybu windy szpitalnej wraz z wymianą windy szpitalnej przy Izbie Przyjęć i dostosowanie jej do wymogów p.pożj i dla osób niepełnosprawnych wraz pozwoleniem na budowę”

 

Pracownia Projektowa ARCHEX S.C.

Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

ul. Powstańców Śląskich 6

43-300 Bielsko-Biała